seznamka / zboží / práce / firmy ... www.oko.cz
 
Search:
I Am
Looking for
Reason
Country
Region
Marital status
Sign
Age
Height
Weight
With photo only

hearts

Online users: 197
Adverts: 2121
Men: 882
Women: 1134
Other 105

User's profile: bledule28
Nick: bledule28
Gender: Female
Age: 43
Height: 150
Weight: 65

Only registered users can write comments to profiles.
tinaa.kamara7 6/27/2011 9:00:52 PM
Dobrý den. Mé jméno je TINA Byl jsem ohromen, když jsem viděl váš profil na www.seznamka.oko.cz a budu rád, abyste mi e-mail do složky Doručená pošta, takže můžu poslat moji fotku, abyste věděli, kdo jsem am.i věří můžeme navázat dlouhodobý vztah s vámi. Kromě toho se mi, jako byste se mě moje odpověď soukromý e mail box (tinaakamara@yahoo.co.uk) více úvod Díky, čekal, až uslyší od vás nejdříve. TINA. ====================================== Hello. My Name is TINA I was impressed when i saw your profile on www.seznamka.oko.cz and i will like you to email me back to my inbox so that i can send you my picture for you to know who i am.i believe we can establish a long lasting relationship with you. In addition,i will like you to reply me through my private e mail box (tinaakamara@yahoo.co.uk) for more introduction Thanks,waiting to hear from you soonest. TINA.
Answer

alibaby 5/1/2014 5:32:58 PM
ahoj Mé jméno je slečna Alimi Alibo, viděl jsem dnes váš kontakt, když jsem hledal někoho, kdo pochopili, co je Láska.já myslím, že můžeme společně klikněte a udělat něco dobrý.prosím pokusit kontaktujte mě, protože mám něco důležitého probrat s vámi. rád bych vám ukázat můj obrázek a zároveň dozvíte více o já sám.laskavě dostat přímo na mě z tohoto mého e-mailu, prosím (alimi10@hotmail.com), nebo můžete mi dát svůj vlastní e-mail, aby vás dostat. Slečna Alimi Alibo .......................................... Hello My name is Miss Alimi Alibo ,I saw your contact today when I was searching for Somebody who understand what is Love.I think we can click together and make something good.Please try to contact me because I have something Important to discuss with you.I would like to show you my picture and at the same time tell you more of myself.Kindly reach me directly from this my email please(alimi10@hotmail.com) or you can give me your own email to reach you. Miss Alimi Alibo
Answer

<< Back
just logged